HỘI ĐÔNG NHÂN DÂN PHƯỜNG LÀO CAI TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ NHẤT NHIỆM KỲ 2016-2021
Để đảm bảo công tác Chỉ đạo- Điều hành nhiệm vụ chung của cấp Ủy - Chính quyền địa phương sau khi sáp nhập. Sáng ngày 02/3/2020 HĐND phường Lào Cai khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021đã tổ chức kỳ họp thứ Nhất để kiện toàn các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND phường.

Thực hiện Nghị quyết 896/NQ-UBTVQH14, ngày 11/02/2020 của Ủy Ban thường vụ Quốc hội khóa 14 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Lào Cai.

Để đảm bảo công tác Chỉ đạo- Điều hành nhiệm vụ chung của cấp Ủy - Chính quyền địa phương sau khi sáp nhập. Sáng ngày 02/3/2020 HĐND phường Lào Cai khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021đã tổ chức kỳ họp thứ Nhất để kiện toàn các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND phường. Tới dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Nguyễn Văn Chính–Phó Bí thư thường trực Thành ủy Lào Cai. Dự kì họp có đồng chí Hà Thị Minh - UVBTV- Phó Chủ tịch HĐND Thành phố,  đ/c Nguyễn Thuần Hưng – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy. Tại kỳ họp đ/c Nguyễn Văn Chính đã phát biểu chỉ đạo và ghi nhận, biểu dương công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ kì họp đảm bảo chất lượng tốt. Đặc biệt, đ/c nhấn mạnh kỳ họp lần này rất quan trọng, bầu ra một bộ máy lãnh đạo mới, đảm bảo để tổ chức điều hành các nhiệm vụ của địa phương ngay sau khi sáp nhập, do vậy đ/c đề nghị các đại biểu HĐND phường hãy tập trung tinh thần, sáng suốt bầu ra một bộ máy lãnh đạo có đủ phẩm chất, năng lực, trí tuệ để điều hành bộ máy chính quyền đưa phường Lào Cai tiếp tục phát triển mạnh trong những năm tiếp theo. Đ/c chỉ đạo ngay sau khi kết thúc kỳ họp lãnh đạo cấp Ủy- Chính quyền địa phương phải khẩn trương ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ cho cán bộ để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của địa phương.

(Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng)

Tại kỳ họp thứ nhất Hôi đồng nhân dân phường Lào Cai khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tiến hành bầu các chức danh của Hội đồng nhân dân phường gồm: Chủ tịch HĐND; Phó Chủ tịch HĐND; Trưởng và Phó Trưởng các Ban HĐND. Đồng chí Trần Bích Hảo đã được tín nhiệm bầu là Chủ tịch HĐND phường. Kỳ họp cũng đã tiến hành bầu các chức danh của UBND phường khóa IV gồm: Chủ tịch UBND phường; Phó Chủ tịch UBND phường. Theo đó, đồng chí Nguyễn Văn Sáu đã được tín nhiệm bầu là Chủ tịch UBND Phường. Cùng với đó, kỳ họp cũng đã thông qua dự thảo Nghị quyết đổi tên tổ dân phố, Nghị quyết phê chuẩn kỳ họp thứ nhất HĐND phường, Nhiệm kỳ 2016-2021./.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Thanh huyền

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 11
  • Trong tuần: 57
  • Tất cả: 19,556