Tổng số: 17
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số 98/BC-UBND 01/06/2022 Kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn phường Lào Cai 6 tháng đầu năm 2022 Tải về
Số 34/KH-UBND 22/03/2022 Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp Luật về Luật khiếu nại, Luật Tố cáo trên địa bàn phường Lào Cai Tải về
Số 32/KH-UBND 21/03/2022 Triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật đợt I năm 2022 trên địa bàn phường Lào Cai Tải về
Số 15/KH-UBND 25/01/2022 Triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022 trên địa bàn phường Lào Cai Tải về
Số 13/KH-UBND 24/01/2022 Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 Tải về
27/KH-UBND 19/02/2021 Thực hiện công tác Bồi thường nhà nước năm 2021 trên địa bàn phường Lào Cai Tải về
24/KH-UBND 05/02/2021 Triển khai nhiệm vụ xây dựng cấp phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 Tải về
17/KH-UBND 12/02/2020 KH công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn phường Lào Cai năm 2020 Tải về
14/KH-UBND 10/02/2020 Kế hoạch phòng chống tham nhũng phường Lào cai năm 2020 Tải về
13/KH-UBND 06/02/2020 Kế hoạch xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn phường Lào Cai năm 2020 Tải về
12
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH