Về việc kiện toàn Ban an toàn giao thông phường Lào Cai
Số ký hiệu văn bản Số: 330/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/06/2022
Ngày hiệu lực 20/06/2022
Trích yếu nội dung Về việc kiện toàn Ban an toàn giao thông phường Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực ANTT-ATGT
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm QĐ số 330 ngày 20.6.2022 Kiện toàn ban an toàn giao thông phường Lào Cai.pdf
Văn bản mới