Kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn phường Lào Cai 6 tháng đầu năm 2022
Số ký hiệu văn bản Số 98/BC-UBND
Ngày ban hành 01/06/2022
Ngày hiệu lực 01/06/2022
Trích yếu nội dung Kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn phường Lào Cai 6 tháng đầu năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm BC raf soát văn bản quy phạm pháp luật số 98 ngày 01.6.2022.pdf
Văn bản mới