Tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn phường Lào Cai
Số ký hiệu văn bản số 95/BC-UBND
Ngày ban hành 26/05/2022
Ngày hiệu lực 26/05/2022
Trích yếu nội dung Tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn phường Lào Cai
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn hóa - xã hội
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm BC giảm nghèo 6 tháng số 95 ngày 26.5.2022.pdf
Văn bản mới