Về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn phường Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 232 - CV/ĐU
Ngày ban hành 02/03/2022
Ngày hiệu lực 02/03/2022
Trích yếu nội dung Về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn phường Lào Cai
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Lê Ngọc Minh
Tài liệu đính kèm CV số 232 tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19_0001.pdf
Văn bản mới