Phân công nhiệm vụ các bộ phận chuyên môn tham mưu giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp cuối năm 2020 ( kỳ họp thứ 4) của HĐND phường
Số ký hiệu văn bản 13/TB-UBND
Ngày ban hành 17/02/2021
Ngày hiệu lực 17/02/2021
Trích yếu nội dung Phân công nhiệm vụ các bộ phận chuyên môn tham mưu giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp cuối năm 2020 ( kỳ họp thứ 4) của HĐND phường
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Ý kiến cử tri
Người ký duyệt Nguyễn Văn Sáu
Tài liệu đính kèm Thong_bao_tham_muu_tra_loi_y_k20210219020724444_Signed.pdf
Văn bản mới