HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA BÌNH ĐẲNG GIỚI TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN
Bình đẳng giới là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó. Bình đẳng giới là bình đẳng về pháp luật, về cơ hội và các thành quả tạo ra, bao gồm bình đẳng trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến bản thân, gia đình và xã hội.

Bình đẳng giới trong gia đình có ý nghĩa quan trọng trong mọi thời đại, đặc biệt là trong điều kiện hiện đại hóa, công nghiệp hóa hiện nay. Bình đẳng giới trong gia đình là môi trường lành mạnh để con người, đặc biệt là trẻ em được đối xử bình đẳng, được giáo dục về quyền bình đẳng, được hành động bình đẳng; là tiền đề quan trọng cho sự thành công trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em; góp phần tăng chất lượng cuộc sống của các thành viên trong gia đình, góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước; góp phần giải phóng phụ nữ và góp phần xây dựng thể chế gia đình bền vững.

Để đẩy mạnh việc thực hiện bình đẳng trong các gia đình với chủ đề: Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xoá bỏ bạo lực trên cơ sở giới”, Thầy và trò trường Tiểu học Lê Ngọc Hân chung tay làm tốt những thông điệp tuyên truyền sau:

Thứ nhất, tăng cường tuyên truyền Luật Bình đẳng giới để nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong thực hiện bình đẳng giới cho cán bộ, nhà giáo, người lao động, giúp họ hiểu được trách nhiệm thực hiện bình đẳng giới không chỉ là của mỗi cá nhân, mà là trách nhiệm của mỗi gia đình, của toàn xã hội.

Thứ hai, tăng cường mở các lớp đào tạo, tập huấn về giới và bình đẳng giới cho các đối tượng là cán bộ lãnh đạo, quản lý của các đơn vị, trường học, những cán bộ trực tiếp tiến hành các hoạt động liên quan đến việc bảo đảm và thực hiện các quyền bình đẳng của phụ nữ.

Thứ ba, đối với cán bộ, nhà giáo, người lao động, việc tuyên truyền, giáo dục về bình đẳng giới cần được thực hiện thường xuyên, liên tục. Tăng cường các hoạt động tập huấn để các loại tài liệu tuyên truyền, giáo dục về pháp luật, về giới và bình đẳng giới đến được với tất cả nữ cán bộ, nhà giáo, người lao động và cơ quan, đơn vị, trường học. Tạo điều kiện phát huy vai trò, vị thế của người phụ nữ, trên cơ sở này sẽ giúp cả giới nam và giới nữ xoá bỏ những tư tưởng phong kiến, lạc hậu ăn sâu trong tâm trí cán bộ, nhà giáo, người lao động, tạo điều kiện cho bình đẳng giới được thực hiện tốt hơn, có hiệu quả hơn.

Thứ tư, phải có sự phối kết hợp thống nhất, chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức để tạo nên sức mạnh tổng hợp nhằm nâng cao nhận thức về giới và ý thức trách nhiệm thực hiện bình đẳng giới cho cán bộ, đảng viên; lên án, đấu tranh chống tư tưởng coi thường phụ nữ, các hành vi phân biệt đối xử, xâm hại, xúc phạm nhân phẩm phụ nữ.

Thứ năm, đẩy mạnh giáo dục khoa học giới trong hệ thống nhà trường phổ thông, giúp cho thanh niên, thiếu niên nhận thức đúng những vấn đề giới và bình đẳng giới một cách cơ bản và hệ thống. Từ đó, các em có ý thức trách nhiệm về bình đẳng giới trong xây dựng gia đình và xã hội.

Thứ sáu, chú trọng việc nêu gương tốt, điển hình trong thực hiện bình đẳng giới qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục; đồng thời tạo dư luận xã hội công khai qua công tác tuyên truyền với những vụ việc vi phạm về bình đẳng giới.

Các em học sinh trường TH Lê Ngọc Hân tham gia buổi sinh hoạt theo hình thức lớp học đảo ngược, các em được thầy cô cung cấp nội dung chủ đề và định hướng nội dung chính cho tiết học. Các anh chị học sinh lớp 4, 5 đã thực hiện thành công việc UDCNTT cung cấp, chia sẻ, kết nối trực tuyến với các điểm cầu là 36 lớp trong trường về nội dun,  kiến thức, trang bị cho các bạn những kiến thức cơ bản về bình đẳng giới. Trong các hoạt động với nhiều ý kiến được các em đưa ra quan điểm về sự bình đẳng, các giải pháp bảo vệ quyền, nhiều ý kiến mang tính xây dựng, bảo vệ quyền bình đẳng cao trên cơ sở các em có những hiểu biết rất cơ bản về quyền, sự tôn trọng, tính hiểu biết và tôn trọng phát luật. Các em cũng chỉ ra được nguyên nhân và thực trạng về quyền bình đẳng giới hiện nay là: Thời gian làm việc của phụ nữ trong gia đình thường dài hơn nam giới, nam giới vẫn được coi là trụ cột gia đình, có quyền quyết định các vấn đề lớn và là người đại diện ngoài xã hội. Còn các công việc nội trợ, chăm sóc các thành viên trong gia đình thường được coi là “thiên chức” của người phụ nữ.

Buổi học ngoại khóa của các em học sinh trường tiểu học Lê Ngọc Hân

Hiện tượng bất bình đẳng vẫn phổ biến ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa. Ở vùng đồng bào dân tộc, phụ nữ là lao động chính song lại không có tiếng nói trong gia đình. Những người đàn ông thường dành thời gian cho việc làng, việc nước, họ hàng, rượu chè, các tệ nạn xã hội… nên gánh nặng gia đình cũng như cường độ lao động và sự vất vả đều đè lên đôi vai của người phụ nữ.

Nguyên nhân trên là do một bộ phận xã hội hiểu không đúng về bình đẳng và bình đẳng giới. Còn có quan niệm cho rằng, bình đẳng giới là ưu tiên cho phụ nữ và việc thực hiện bình đẳng giới là trách nhiệm của Uỷ ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ và của Hội phụ nữ Việt Nam. Nhận thức mang tính định kiến giới vẫn còn tồn tại trong xã hội.

Buổi sinh hoạt ngoại khóa đã tạo cơ hội cho các em học sinh được tìm hiểu thêm các kiến thức về sự bình đẳng giới đồng thời là cơ hội để các em được nói lên mong muốn, hiểu biết của mình về quyền bình đẳng giới cũng như khẳng định vai trò và tiếng nói của các em trong xã hội bình đẳng hiện nay. 

Ban biên tập trường Tiểu học Lê Ngọc Hân
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 128
  • Trong tuần: 185
  • Tất cả: 21,864