PHƯỜNG LÀO CAI HƯỚNG MẠNH VỀ CƠ SỞ
Thực hiện Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020-2025 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Lào Cai, để kịp thời nắm bắt và giải quyết những khó khăn vướng mắc của các tổ chức Hội, Đoàn thể, cơ quan, đơn vị, chi bộ trực thuộc phường Lào Cai sau sáp nhập địa giới hành chính theo Nghị quyết số 896/NQ-UBTVQH14, ngày 11/02/2020 của UBTVQH khóa 14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Lào Cai; Quyết định số 2145-QĐ/TU, ngày 28/2/2020 của Thành ủy Lào Cai về việc sáp nhập Đảng bộ phường Phố Mới vào Đảng bộ phường Lào Cai. Sau Đại hội Đảng bộ lần thứ VI nhiệm kì 2020-2025 thành công tốt đẹp, ngày 31/8/2020 Đảng ủy phường Lào Cai ban hành kế hoạch số 04-KH/ĐU, về việc làm việc với các chi bộ trực thuộc, đơn vị cộng quản, tổ chức đoàn thể CT-XH sau điểu chỉnh địa giới hành chính và đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025,  xây dựng lịch làm việc chi tiết đối với các chi bộ, các đơn vị cộng quản, các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội. Thành phần làm việc tại các đơn vị gồm các đ/c trong BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UBMTTQ các đoàn thể chính trị, Ban chi ủy chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận, Chi hội Trưởng đoàn thể các khu dân cư; lãnh đạo các cơ quan đơn vị cộng quản; Ban thường vụ các tổ chức đoàn thể CT-XH.

(Lãnh đạo phường làm việc cùng các tổ chức, đơn vị)

Thông qua nội dung các buổi làm việc, Ban thường vụ đánh giá cao những kết quả đạt được của các đơn vị trực thuộc, mặc dù năm 2020 là năm hết sức khó khăn do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh covid-19 kéo dài, sáp nhập đơn vị hành chính giữa 2 địa phương đã tác động không nhỏ tới đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân trên địa bàn, mặc dù vậy các tổ chức đã tập trung  với quyết tâm chính trị cao lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2020, hoàn thành công tác Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, cán bộ, đảng viên và Nhân dân chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bên cạnh những kết quả đạt được, những chỉ tiêu hoàn thành vẫn còn rất nhiều những khó khăn vướng mắc, tồn tại chưa được giải quyết kịp thời, tập trung chủ yếu liên quan đến phát triển kinh tế, đô thị, đất đai, cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu trong giai đoạn hiện nay như (một số khu dân cư chưa có nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng, hệ thống cống rãnh, cây xanh chưa được nạo vét chặt tỉa thường xuyên, cơ sở hạ tầng thiếu đồng bộ gây mất mỹ quan đô thị; một số đơn vị cơ quan Y tế, Công an điều kiện làm việc xuống cấp chưa được nâng cấp đầu tư, chính sách về phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở còn chưa được quan tâm, an toàn GT, an ninh trường học ...v.v).  Ban thường vụ Đảng ủy phường đã kịp thời nắm bắt, định hướng, tháo gỡ, giải quyết, một số khó khăn tại các khu dân cư và tại các đơn vị, kịp thời tổng hợp, nghiên cứu các kiến nghị đề xuất không thuộc thẩm quyền tại cơ sở gửi lên cấp trên xem xét đề ghị giải quyết và có kế hoạch, lộ trình tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Đặc biệt, đối với các nhóm ý kiến, lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Ủy - Chính quyền địa phương, Đoàn công tác sẽ cụ thể hóa bằng Thông báo kết luận, giao cho các bộ phận liên quan khẩn trương nghiên cứu, theo thứ tự ưu tiên.
Với mục tiêu tiếp tục triển khai sâu rộng, có hiệu quả chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 và năm 2020: “ Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Tăng cường khối đại đoàn kết dan tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ”. Đặc biệt, sớm cụ thể hóa Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ thành phố, NQ của BCH Đảng bộ phường, Đoàn công tác tin tưởng vào sự đoàn kết, đồng thuận vượt qua mọi khó khăn của các tầng lớp Nhân dân, sự sáng tạo, nhiệt huyết của Cấp ủy Chi bộ các khu dân cư, các cơ quan, đơn vị cộng quản cùng Đảng bộ phường Lào Cai hoàn thành toàn diện mục tiêu Đại hội đề ra. Xứng đáng với sự tín nhiệm, niềm tin yêu của Nhân dân các dân tộc đối với tập thể BCH Đảng bộ khóa VI, nhiệm kì 2020-2025./. 

 
Hoàng Quỳnh
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 118
  • Trong tuần: 175
  • Tất cả: 21,854